Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

Jest społecznie działającym organem na rzecz Przedszkola.

Jej działalność powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, której celem jest:

  • zapewnianie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
  • prezentowanie wobec Dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola,
  • współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz udzielanie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.

 

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

  • Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców, powoływane na zasadach określonych w regulaminie.
  • Prezydium liczy co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5 osób.
  • Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
  • Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalanym regulaminem.
Data dodania: 2018-09-25 08:36:52
Data edycji: 2018-09-26 08:19:25
Ilość wyświetleń: 303

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook