Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia gr. Młodsza

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE  NOWA WIEŚ

Grupa młodsza

6.00–8.00

 Przyjście dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych  lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.00- 8.15

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8.15- 8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8.30– 9.00 

Śniadanie; czynności higieniczne;

9.00- 9.15

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych;

8.45- 9.00

Zabiegi higieniczne

9.15–9.45

Praca w małych grupach i zespołach organizowana przez nauczyciela z uwzględnieniem tematyki kompleksowej, indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci, praca indywidualna, swobodne zabawy dzieci;

9.45-10.00

 

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka poprzedzającą wyjście do ogrodu;

10.00-10.45

 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze;

10.15–11.00

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka po powrocie z ogrodu; przygotowaniem do obiadu

11.00–11.30

Obiad; wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków;

11.30- 12.00

Poobiednie czynności higieniczne; przygotowanie do leżakowania,

12.00-13.30

Poobiednia relaksacja – odpoczynek przy muzyce,  słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

13.30–14.00

 

Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z zakończeniem leżakowania,

14.00-14.15

Zabawa ruchowa; przygotowanie do podwieczorku,

14.15- 14.30

Podwieczorek; kulturalne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą dziecka,

14.45- 15.00

Zabiegi higieniczne

14.30–16.00

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub pobyt w sali: zabawy integracyjne w grupie. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy wg pomysłów własnych dzieci, ćwiczenie grafomotoryczne.

Data dodania: 2018-09-25 08:20:01
Data edycji: 2018-09-26 08:16:57
Ilość wyświetleń: 113

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook