Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia gr. Starsza

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE  NOWA WIEŚ

Grupa starsza

6.00–7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji  pomysłów dzieci.

7.30- 8.00

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane   na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00- 8.15

Ćwiczenia poranne.

8.15– 8.30  

Przygotowanie do śniadania.

8.30- 8.45

Śniadanie.

8.45- 9.00

Zabiegi higieniczne

9.00–9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.45-10.45

 

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, 
w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

10.45-11.45

Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30

Obiad.

12.30- 12.45

Zabiegi higieniczne

12.45-13.00

Zabawy swobodne dzieci, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13.00–14.15

 

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
 i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

14.30- 14.45

Podwieczorek.

14.45- 15.00

Zabiegi higieniczne

15.00–16.00

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

Data dodania: 2018-09-25 08:18:18
Data edycji: 2018-09-26 08:16:48
Ilość wyświetleń: 137

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook