Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia gr. Starsza

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE  NOWA WIEŚ

Grupa starsza

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola; gry i zabawy dowolne dzieci według pomysłów włsnych lub przy niewiekim udziale nauczyciela;

8.00-8.15

Zabawy integracyjne w grupie organiziwane przez nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką komleksową i zainteresowniami dzieci;

8.15-8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dzieka i przygotowaniem do śniadania;

8.30-9.00

Śniadanie; czynnści higieniczne;

9.00-9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą;

9.45-10.45

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci;

10.45-11.15

I danie (zupa); czynnści higieniczne;

11.15-12.45

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości; spacery, zabawy na świeżym powietrzu;

12.45-13.15

II danie; czynności higieniczne;

13.15–14.30

Poobiednia relaksacja- odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej; zjęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach;

14.30–15.00

Podwieczorek; czynności higieniczne;

15.00- 16.30

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zaineresowaniami dzieci, gry i zabawy według pomysłów własnych dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;

 

Data dodania: 2018-09-25 08:18:18
Data edycji: 2020-02-27 18:22:26
Ilość wyświetleń: 276

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook