Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wychowankowie przedszkola

  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. W przypadku wolnych miejsc za zgodą nauczyciela istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat.
  • Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
Data dodania: 2018-09-25 08:13:08
Data edycji: 2018-09-26 23:20:16
Ilość wyświetleń: 410

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook